1. Tarun Jamnadas Ghia CA. Shiwaji Bhikaji Zaware CA. Abhijit Bandyopadhyay CA. Vijay Garg CA. Sanjay Agarwal Shri Manoj Kumar Shri J. S. Deepak Shri Sidharth I<. Birla

Committee for Members in Entrepreneurship and

Service

Chairman

 1. Pankaj I. C. Jain

Vice-Chairman

 1. Shyam Lai Agarwal

Members

 1. Manoj Fadnis, President (Ex-Officio)
 2. M. Devaraja Reddy, Vice-President (Ex-Officio)
 3. Tarun Jamnadas Ghia
 4. Sanjeev Krishnagopal Maheshwari
 5. Abraham Kallivayalil Babu
 6. V. Murali
 7. G. Sekar
 8. Vijay Garg
 9. Anuj Goyal
 10. Naveen N. D. Gupta

Shri J. S. Deepak

Shri Sidharth K. Birla

Shri Salil Singhal

Infrastructure Development Committee Chairman

 1. Manoj Fadnis, President Vice-Chairman
 2. M. Devaraja Reddy, Vice-President

Members

 1. Jay Chhaira
 2. Pankaj I. C. Jain
 3. Shiwaji Bhikaji Zaware
 4. Abraham Kallivayalil Babu
 5. K. Raghu
 6. G. Sekar
 7. Sumantra Guha
 8. Shyam Lai Agarwal
 9. Mukesh Singh Kushwah
 10. Sanjiv Kumar Chaudhary
 11. Charanjot Singh Nanda

Shri P. Sesh Kumar

Shri Sunil Kanoria

HR Transformation Committee Chairman

 1. Manoj Fadnis, President Vice-Chairman
 2. M. Devaraja Reddy, Vice-President Members
 3. Prafulla Premsukh Chhajed
 4. Pankaj I. C. Jain
 5. Sanjeev Krishnagopal Maheshwari
 6. Dhinal Ashvinbhai Shah
 7. Shiwaji Bhikaji Zaware
 8. Abraham Kallivayalil Babu

Mumbai Pune Kolkata Jaipur New Delhi New Delhi New Delhi New Delhi

Public

Mumbai

Jaipur

Indore

Hyderabad

Mumbai

Mumbai

Kochi

Chennai

Chennai

Jaipur

Ghaziabad

New Delhi

New Delhi

New Delhi

Gurgaon

CA. V. Murali Chennai
CA. K. Raghu Bengaluru
CA. J. Venkateswarlu Hyderabac
CA. Subodh Kumar Agrawal Kolkata
CA. Sanjiv Kumar Chaudhary New Delh- |
CA. Naveen N. D. Gupta New Delh.
Shri Salil Singhal Gurgaon
Technological Development Committee
Chairman
CA. Manoj Fadnis, President Indore
Vice-Chairman
CA. M. Devaraja Reddy, Vice-President Hyderabac
Members
CA. Prafulla Premsukh Chhajed Mumbai
CA. Sanjeev Krishnagopal Maheshwari Mumbai
CA. Shiwaji Bhikaji Zaware Pune
CA. K. Raghu Bengaluru
CA. S. Santhanakrishnan Chennai
CA. Subodh Kumar Agrawal Kolkata
CA. Abhijit Bandyopadhyay Kolkata
CA. Vijay Garg Jaipur
CA. Atul Kumar Gupta New Delh:
CA. Naveen N. D. Gupta New Delhi
Shri P. Sesh Kumar New Delh:
Shri Sidharth I<. Birla New Delhi
Shri Salil Singhal Gurgaon
Management Committee
Chairman
CA. Manoj Fadnis, President Indore
Vice-Chairman
CA. M. Devaraja Reddy, Vice-President Hyderabac
Members
CA. Tarun Jamnadas Ghia Mumbai
CA. Nihar N. Jambusaria Mumbai
CA. Sanjeev Krishnagopal Maheshwari Mumbai
CA. Nilesh Shivji Vikamsev Mumbai
CA. G. Sekar Chennai
CA. Mukesh Singh Kushwah Ghaziabac
CA. Naveen N. D. Gupta New Delh.
Shri Manoj Kumar New Delh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *